CÔNG TY TNHH PHÚ KHÁNH CONSTRUCTION

Địa chỉ: Chung cư An Bình, Phạm Phú Thứ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0123456789 – 0123456789

E-mail: suachuaxaydungnhatrang.com@gmail.com

Website: suachuaxaydungnhatrang.com